In focus: Blurring the lines between risk and finance to achieve clarity

2014-12-08

Finansinstituten är under press från affärsansvariga, investerare, styrelser och tillsynsmyndigheter för att leverera bättre och mer transparent information. En stor del av trycket kommer från regulatoriska förändringar som uppstod efter den senaste finanskrisen. Finansinstituten var vana vid att hantera sina företag med finansiell information i sammandrag, till stor del byggda på god redovisningssed. Nu är de tvungna att inkludera en större bredd av information på en mer detaljerad nivå, med både redovisnings- och riskbaserat fokus.
 

Dessutom har finansinstituten pressen på sig att minska kostnaderna och samtidigt göra bättre strategiska beslut genom att prissätta risk i en miljö begränsad av interna faktorer (såsom likviditet och kapitalkapacitet) och externa faktorer (exempelvis regleringar). Att möta dessa krav kräver en nära samordning mellan risk- och finansfunktionerna

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier