Increasing European SME access to credit with non-bank lenders

2014-04-07

Efterfrågan på krediter från små och medelstora företag (SME) ökar i takt med att de europeiska ekonomierna börjar återhämta sig från den senaste ekonomiska nedgången.
 

Dessutom kommer på en stor del av krediten som togs upp mellan år 2004 och 2007 att behöva refinansieras kring år 2017. Men många av de marknader som stod bakom denna finansiering är antingen stängda eller arbetar med reducerad kapacitet.
 

Trots den gradvisa återhämtningen i efterfrågan fortsätter europeiska tillsynsmyndigheter att få bankerna att minska krediterna i sina balansräkningar, och med den gradvisa tillbakadragande av en expansiv penningpolitik och likviditetsstöd blir det allt svårare för bankerna att låna ut. Lokala politiska initiativ för att stimulera små och medelstora lån kan visa sig vara otillräckliga för att lösa dessa faktorer och hjälpa bankerna att tillgodose efterfrågan på krediter i en förbättrad ekonomi.
 

På längre sikt kommer bankernas förmåga att finansiera nyutlåning säkert återhämta sig då investerarnas förtroende återvänder och nytt bankkapital finns. Men de närmaste åren är ett unikt tillfälle för andra institutioner med ambitioner, kapacitet och resurser att utöka tjänsteutbudet och att kliva in i denna marknad.
 

"Increasing European SME access to credit with non-bank lenders" ser på den europeiska kreditmarknaden under de närmaste åren. Under denna period kan många små och medelstora företag märka att utbudet av bankkrediter och/eller de villkor som följer – som båda är redan krävande – kommer att bli en allt större utmaning för deras tillväxtutsikter.
 

Vilka är möjligheterna för andra institutioner än banker att fylla denna lucka och ta marknadsandelar? Hur kan de utveckla en utlåningsverksamhet som kompletterar deras befintliga rörelse och vilka hinder finns det?

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier