Marknadsrapportering

Relevansen av marknadsrapportering

Relevansen av kvalitativ och korrekt marknadsrapportering ökar kraftigt i en tid med finansiell turbulens och ökad konkurrens om investeringar.

Effektiv marknadskommunikation kan bygga upp och stärka förtroende på marknaden genom förmedling av företagets styrkor och framtida potential. Det omfattar såväl finansiella som icke-finansiella värdeskapare inom områden såsom innovation, produktdesign och kundrelationer. Å andra sidan kan icke transparent eller på andra sätt bristande kommunikation straffas i form av ökade riskmarginaler och högre kostnader för kapital.

Effekterna av Basel II, Sarbanes-Oxley och IFRS har lett till förbättrade förutsättningar för kommunikation i form av legala krav inom områden som till exempel riskhantering, samtidigt som det höjt förväntningarna från analytiker, investerare och rating firmor. Ett mer sofistikerat och systematiserat ramverk för information och analys av en organisation uppfyller inte bara legala krav utan skapar också värde genom att förbättra förutsättningarna för goda taktiska och strategiska beslut.

PwC har utfört djupgående analyser av obligatorisk IFRS rapportering och redovisning för banker och försäkringsbolag och kommit fram till att företagen framgångsrikt klarat av de förhöjda legala kraven. Dock har fokusen på att tillfredställa de legala kraven i viss utsträckning inte riktigt räckt för att även tillfredställa analytikers och investerares önskemål om mer användbar och tillgänglig inblick i verksamheterna. Att ta fram förstklassiga bilagor till rapporterna kommer att vara utmaningen framöver.

Vill ni ha hjälp med marknadsrapportering?

PwC har ett globalt nätverk av specialister som kan hjälpa företag att utveckla effektiva och hållbara strukturer för att möta marknadens nya rapporteringskrav avseende Basel II, Sarbanes-Oxley och IFRS. Vi kan också hjälpa organisationer att tillfredsställa övriga intressenternas krav på mer trovärdig, öppen och utlämnande information.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier