Point of view: Operational risk appetite

2014-12-08

I efterdyningarna av finanskrisen 2008 – och som svar på riktlinjer från olika olika länders tillsynsmyndigheter – har finansinstituten ökat sina insatser för att utforma och införa ramverk för hantering av riskaptiten.
 

Förväntningarna har stigit på styrelser och ledande befattningshavare i finansiella institutioner att ta ett större ansvar för att förstå, kommunicera och hantera risker, dels för inkludera hela företaget, dels för att visa en tydlig riktning från ledningen. Detta arbete kräver definitioner, kommunikation och hantering av den totala riskaptiten i organisationen.
 

En sådan uppifrån-och-ner-strategi kräver att ledningen bestämmer risknivån som organisationen är villig att acceptera för att nå sina strategiska mål, och sedan se till att organisationen får mekanismer som leder verksamheten inom dessa riskbegränsningar. Som en del av uttalanden kring riskaptit måste ledningen se till att inkludera alla relevanta risker för organisationen. Traditionellt sett har riskaptit varit enklare att definiera för kreditrisker och marknadsrisker än för operationell risk

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier