Passing the stress test: PwC survey on regulatory stress testing in banks

2014-02-17

Stresstester lyfts fram i den offentliga debatten kring hur banker kan få tillbaka förtroendet och förbättra sin finansiella hälsa. Tillsynsorgan runt om i världen använder stresstester som ett redskap för att upptäcka risker och fastställa vad de anser vara tillräckliga nivåer för bankkapital. Detta innebär stora utmaningar för bankerna som i många fall förlitar sig på sina befintliga resurser.
 

För att bedöma och stärka kundernas förmåga i denna process undersökte PwC en bland 24 ledande finansiella institutioner från tolv olika länder med målet att granska deras beredskap inför stresstesterna. Denna rapport delar insikterna från undersökningen och belyser viktiga utmaningar och prioriteringar som kan ge en smidigare process om de bemöts i tid.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier