Remoulding your workforce for a new marketplace

2014-06-05

Key talent findings in the FS sector - 17th Annual Global CEO Survey

 

– Banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare börjar återigen anställa allt eftersom återhämtningen i utvecklade marknader tar fart och förtroende ökar inom den finansiella tjänstesektorn (FS) , säger Jon Terry, PwC:s globala FS HR Consulting Leader.
 

– Men den typ av talang FS-organisationer behöver, var de rekryterar dem från och hur de organiserar, hantera och belöna dem kommer att vara mycket annorlunda än vid den förra ökningen i rekrytering och tillväxt.
 

Utifrån PwC:s senaste Global CEO Survey, och ett omfattande arbete med FS-klienter, utforskar denna rapport HR-utmaningar som följer med den accelererande marknadsförändringen. Rapporten lägger fram viktiga överväganden när det gäller att säkerställa att företag har rätt personer, med rätt kompetens och på rätt plats för att förverkliga företagets mål

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier