Retail Banking 2020: Evolution or revolution?

2014-04-07

Nya kundförväntningar, teknisk utveckling och nya regleringar är några av de krafter som håller på att förändra banksektorn. För bankerna handlar det om att välja inriktning framöver - att leda utvecklingen, att följa efter snabbt eller att hantera förändringarna som de kommer. Oavsett vald strategi kommer ledande banker att behöva hantera sex viktiga prioriteringar och ha en tydlig bild av sin position.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier