Riskmandat och organisation – en agenda för genomgripande förändringar

2018-01-26

hand håller i penna och skriver

Banker är väl medvetna om att riskhanteringsfunktionen måste utvecklas i samklang med hur verksamheten och riskerna förändras. Vi har i vår studie av 17 internationella banker observerat ett ökat fokus inom tre huvudområden:
 

  • Avsätter riskhanteringsfunktionen tillräckliga resurser för nya risker?
  • Utnyttjar riskhanteringsfunktionen nya tekniker på ett optimalt sätt eller så effektivt som resten av organisationen?
  •  Finns riskanalys och ledningsinformation tillgänglig för att underbygga viktiga affärsbeslut?

För många banker är svaret på samtliga frågor nej; de flesta banker behöver genomföra betydande förändringar av affärsmodellen för att kunna svara ja på de här frågorna i framtiden. I vår internationella studie fokuserade vi på åtta områden som vi anser ger en tydlig bild av förändringsagendan inom riskhantering - och hur den samverkar med bredare organisationsfrågor. 

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier