Rörliga ersättningar inom finansbranschen

2014-11-28

Rörliga ersättningar har länge varit ett hett diskussionsämne och speciellt inom finanssektorn där många anser att rörliga ersättningarna har drivit fram ett osunt risktagande. Efter finanskrisen har tillsynsmyndigheter arbetat med att strama upp reglerna kring dessa ersättningar och särskilt för de personer som definieras som risktagare.
 

PwC har tidigare genomfört en undersökning med deltagarna från kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare. I denna skrift belyser vi relevanta delar av svaren och diskuterar ersättningar från en psykologisk vinkling baserat på en studie som PwC genomfört tillsammans med London School of Economics and Political Sciences.

Kontakta oss

André Wallenberg

Partner / rådgivare

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide