SRM - What to expect from Banking Union

2014-06-11


Bankunionen i euroområdet

Den 15 april 2014 antog Europaparlamentet den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM), en viktig pelare för bankunionen i euroområdet. Det nya systemet för att för att hantera krisbanker är fundamentalt viktigt för att skapa förtroende och stöd till framtida tillväxt av ekonomierna i Europa och att bryta den farliga kopplingen mellan bankernas solvens och ländernas solvens.
 

I denna genomgång ser PwC på de viktigaste funktionerna i SRM, och förklarar hur bankerna kommer att påverkas. SRM definierar hur återhämtning och resolution av banker (BRRD) kommer att genomföras i eurozonen med gemensamma regler för alla EU-länder. De nya reglerna signalera en ny metod för att hantera krisbanker i Europa: Alla offentliga räddningsaktion bör endast ske efter en mycket djupgående insats från aktieägare och borgenärer. Men kommer det att fungera.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier