State of compliance 2014: Financial services industry brief

2014-07-21

Denna årliga rapport har som mål att ge ledare för compliancefunktioner en bild av hur deras branschkollegor strukturera sina organisationer, hur de ser på sina ansvarsområden, vilka arbetsprocesser de följer och vilka risker de fokuserar på.
 

222 complianceansvariga inom finansiella institutioner har svarat på frågorna i undersökningen och PwC har identifierat fyra tydliga faktorer.
 

  • Finansbranschen ägnar allt större uppmärksamhet och resurser åt compliance
  • Det finns ingen enighet bland finansiella organisationer om var Chief Compliance Officer (CCO) passar i organisationsschemat
  • CCO:s och arbetsgrupper inom compliance utmanas att bättre förstå sina organisationers affärsstrategier och verksamheter
  • CCO:s utmanas att rapportera compliancefrågor till styrelsen och ledande befattningshavare på ett sätt som stödjer deras organisationers strategier

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier