Sverige träffar äntligen informationsutbytesavtal med USA om FATCA

2014-05-01

Den 28 april meddelades det att Sverige och USA har kommit överens om innehållet i ett informationsutbytesavtal på basis av den amerikanska FATCA-lagstiftningen.
 

Avtalet innebär att de svenska finansinstituten (FFI) med flera berörda företag inte behöver träffa avtal med det amerikanska skatteverket IRS om rapportering av konton enligt FATCA-reglerna. I stället kommer rapportering att ske enligt kommande svensk lagstiftning till Skatteverket, som i sin tur överlämnar information till USA enligt avtalet.
 

Avtalets innehåll kommer inte att kungöras förrän det undertecknats vilket bör ske senare i år. Reglerna i avtalet är därför inte kända i detalj. Avtalets huvudtext, som innehåller staternas åtaganden gentemot varandra, och Annex I, som främst handlar om identifiering av amerikanska kunder, torde inte avvika från USA:s modellavtal och man bör därför kunna utgå från att det svenska avtalet i dessa delar kommer att motsvara modellavtalet. Finansdepartementet anvisar att modellavtalets Annex II tills vidare kan tjäna till ledning för svenska FFI:s bedömning av om de ska rapportera konton till Skatteverket. Vår bedömning är att Annex II till det kommande avtalet inte kommer att innehålla betydande undantag i förhållande till modellavtalet för de svenska institutens rapportering till Skatteverket.
 

Som en illustration till hur det svenska FATCA-avtalet bör kunna förväntas se ut kan man hänvisa till exempelvis motsvarande avtal mellan Finland och USA.
 

Genom att Sverige sedan sistliden helg har tagits upp på IRS lista över stater som i princip har accepterat innehållet i ett FATCA-avtal kan svenska FFI nu betraktas som hemmahörande i ett avtalsland.
 

Övergripande innebär det faktum att ett avtal har överenskommits att
 

  • rapportering kommer att ske till Skatteverket och inte till IRS,
  • vissa institut och produkter inte kommer att behöva rapporteras enligt FATCA (vilket inte utesluter annan kontrolluppgiftsskyldighet enligt gängse regler), samt
  • registrering på IRS hemsida kommer att ske som för "deemed compliant" FFI:s, vilket betyder att den "Registration Officer" som registrerande FFI ska uppge inte kommer att ansvara för procedurer och efterlevnad.
     

I och med att Sverige tagits upp på IRS:s lista på avtalsstater behöver svenska FFI inte uppge sitt registreringsnummer i FATCA-systemet ("GIIN") till sina motparter förrän 2015 för att undvika skatteavdrag på betalningar från USA. Detta innebär i praktiken att registrering för att få ett GIIN inte behöver ske före FATCA:s formella ikraftträdande den 1 juli 2014. Detta gäller dock bara institutets verksamhet i Sverige eller annan listad stat. Skulle institutet bedriva verksamhet i en stat som inte är med på listan gäller FATCA enligt amerikansk lagstiftning för den verksamheten.
 

Stefan Carlsson

>> Följ Sveriges skatteblogg Tax matters och ta del av skattenyheter och annan skatteinformation direkt

Kontakta oss

Stefan Carlsson

, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 48

Följ oss i sociala medier