The Banking Union: Under way and here to stay

2014-05-19

Bankunionen är på väg

Projektet som har kallat EU:s mest ambitiösa initiativ sedan euron infördes träder i kraft i år. Dess främsta syfte är att åtgärda de problem som upptäckts i det europeiska banksystemet under finanskrisen (marknadsfragmentering, snedvridning av utlåning, penningpolitiska problem, okoordinerade åtgärder på nationell nivå med mera), och i synnerhet för att bryta koppling mellan statsrisk och bankrisk, vilket har visat sig ha potential att generera en ond cirkel. Syftet är att undertrycka eller begränsa utflödet av offentliga medel som orsakas av kriser inom banksektorn och som har kostat skattebetalarna enorma summor de senaste åren.
 

Kommer Bankunionen att lyckas lösa alla dessa problem?

I sitt nuvarande skick är dess design komplex och ofullständigt med flera luckor. En titt på den större bilden avslöjar dock att bankunionen utgör ett viktigt bidrag till stabilitet och konsekvens i det finansiella systemet, särskilt på medellång till lång sikt och utgör därför ett stort framsteg i den europeiska integrationsprocessen.
 

Projektet grundar sig på följande fyra pelare:
 

  1. Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).
  2. Den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM).
  3. Skyddsnät (Återhämtning och resolution av banker, BRRD).
  4. Inre regelbok (CRD IV-paketet bestående av det fjärde kapitalkravsdirektivet, CRD, och kapitalkravsförordningen, CRR).

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier