The extra mile: Risk, regulatory, and compliance data drive business value

2015-09-11

Risk och myndighetskrav för finansiella institutioner kommer att fortsätta att öka på flera fronter, vilket leder till extra kostnader och komplexitet. Samtidigt gör nuvarande ekonomiska förhållanden det svårt att driva intäkter och nå andra strategiska mål. Enligt vår uppfattning kan finansiella institutioner utnyttja de resultat som genereras av risk, regulatoriska och efterlevnadsaktiviteter för att driva lönsam tillväxt.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier