Turning regulatory stress testing into competitive advantage

2014-12-08

Regelverksreformer inom banksektorn

Den stora omfattningen av regelverksreformer fortsätter att utmana banksektorn. På senare tid har stresstester blivit ett av de primära tillsynsverktygen i strävan att öka motståndskraften hos bankerna.
 

Situationen innebär många nya utmaningar inom sektorn. Framför allt är bolagen inte säkra på frågorna som de uppmanas att svara på eftersom förväntningarna fortsätter att utvecklas. Denna rapport presenterar PwC:s syn på hur bolagen bör gå vidare från att möta dagens utmaning - passera stresstesterna kvantitativt och kvalitativt - till vad de skulle kunna göra för att integrera stresstester i sin affärsplanering och riskhantering. De som lyckas bra med detta kommer att få en konkurrensfördel som blir svårt att matcha.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier