Utmaningar

Utmaningar för Bank & kapitalmarknad

 

Hur PwC kan hjälpa dig

PwC har ett globalt nätverk av specialister som kan hjälpa bank- och kapitalmarknads organisationer att stärka sin verksamhet inom viktiga områden, bland annat riskhantering, tillväxt, humankapital, marknadsrapportering, styrning och riskhantering, fusioner och förvärv samt inom området regler och regelverksefterlevnad.

Kontakta oss

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Serivces

Tel 0709-29 32 73

Följ oss i sociala medier