California Biomedical Industry 2011 Report

I denna rapport kartläggs Kaliforniens utveckling till en global ledare inom biomedicin vilket påverkar den biomedicinska branschen.