California Biomedical Industry 2012 Report

Denna rapport presenterar en omfattande bild av den biomedicinska industrin i Kalifornien. I rapporten diskuteras pågående ekonomiska och rättsliga påtryckningar på sektorn - och deras ställning som världsledande inom biomedicinska upptäckter och produktutveckling.