Hur ser framtidens shopping ut?

2019-09-03

Få branscher har förändrats så dramatiskt som detaljhandeln. Och detta är bara början. Hur ser framtidens shopping ut om två år? Om fem år? Tio år? Hur kan företag redan nu bygga sina strategier för att möta morgondagens konsumenter? Hur ser konsumenterna företagens satsningar på hållbar affärsutveckling?

"Future of Shopping" är ett tolvveckorsprogram där scale ups och stora, etablerade företag träffas för att utbyta erfarenheter och bryta ny mark genom seminarier, workshops och sprintar.

– Detaljhandeln står inför omfattande utmaningar som kommer att bli än mer intensiva om den ekonomiska tillväxten saktar ner eller om vi går in i en lågkonjunktur. Redan nu ser vi hur stora, etablerade butikskedjor gått i konkurs. Ett antal faktorer driver dessa förändringar, som nya konsumentbeteenden, låg tillväxt, försämrad lönsamhet och en ökande digitalisering, säger Ulrika Andersson, partner på PwC och ansvarig för "Future of Shopping".

"Future of Shopping" är den senaste satsningen i PwC:s koncept Future of-Series

– "Future of-Series" går ut på att exklusivt inbjudna företag – scale ups och storföretag – träffas för att lära av varandra. I dag är störst inte nödvändigtvis bäst. Mindre aktörer med helt nya idéer och koncept uppvisar en fantastisk agil förmåga. Samtidigt har storbolagen en mer etablerad kundbas och resurserna att genomföra stora förändringar. Den dynamiska kraften som uppstår när de båda möts och skapar gemensamma lösningar är fantastisk, säger Ulrika Andersson.

Tidigare "Future of"-initiativ har kretsat kring Healthcare och Homes. "Future of Shopping" avslutades under Slush i november 2019. 

Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Andersson, PwC, ulrika.e.andersson@pwc.com

 

Kontakta oss

Ulrika Andersson

Partner, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 17

Följ oss i sociala medier