Jakten på den perfekta matupplevelsen: Historien om Menigos strategiarbete

2018-10-30

grönsaker levererade av Menigo

När den svenska matleverantören Menigo såldes till världens största foodserviceaktör, amerikanska Sysco år 2016, for tankarna runt i huvudet på Menigos vd Jonas Köhler: vi har nu nya ägare, hur kommer detta att påverka oss, vår affär och identitet?

– På flyget hem från Syscos huvudkontor i Houston insåg jag att vi på Menigo måste tyddligöra och kanske omdefiniera vår identitet. Vilka är vi egentligen? Vilka är våra värderingar? Varför existerar vi och vart är vi på väg? Dessa strategiska frågor var absolut nödvändiga att besvara för att kunna ta nästa steg i vår resa mot att stärka vår marknadsposition, förklarar Jonas Köhler. Men hur går man tillväga för att hitta sig själv?

Väl hemma samlades hela Menigos ledningsgrupp och Jonas förmedlade sina idéer och tankar.

Jonas Köhler, vd Menigo

Jonas Köhler, vd Menigo. Foto: Magnus Skoglöf

logotype Strategy&

"Alla var överens om vikten av att identifiera företagets själ, och vi var även eniga om att prioritera arbetet och involvera medarbetarna."

Jonas Köhler, vd Menigo

Det var oerhört viktigt att säkerställa att det nya strategiarbetet verkligen utmynnade via affärområdescheferna direkt till medarbetarna för att engagera alla. Annars fanns risken att vi tog fram en meninglös skrivbordsprodukt med noll förankring i verkligheten, berättar Jonas.

Det första Menigo gjorde var att arbeta igenom bolagets varumärkesplattform och strategi, där frågor om högre syfte och vision fick ett svar. Men för att sätta värderingarna krävdes mer involvering från hela bolaget.

Undersökningar där samtliga 1 250 medarbetare aktivt fick bidra med tankar och idéer och kvalitativa intervjuer resulterade i att bolaget enades kring fem nya värderingar -  "Teamwork", "Inclusiveness", "Excellence", "Integrity" samt "Responsibility"

– Våra slutsatser låg helt i linje med grundvärderingarna som våra nya ägare Sysco hade. Därför var det enkelt att välja moderbolagets värderingar som vår egen kompass.

Nu när man identiferat Menigos värderingar gällde det att omsätta teorin i praktiken och skapa en framgångsrik affärsstrategi. Här behövdes ytterligare kraftsamling och man sökte sig till externa kompetenser.

– En person ur vår ledningsgrupp hade vid ett tidigare uppdrag kommit i kontakt med PwC:s Strategy& och hade positiva erfarenheter från deras strategimodeller, så vi kontaktade dem, säger Jonas Köhler.
 

Strategy& har tagit fram fem strategiska handlingar som syftar till att stänga gapet mellan strategi och genomförande. De fem handligarna heter Strategy that Works och kan användas tillsammans eller separat:

1. Identifiera tre till sex unika färdigheter (capabilities)

Baserat på dessa kan en unik identitet bestående av en vinnande strategi och ett värdeskapande kunder­bjudande utformas.

2. Translate the strategic into the everyday

Utveckla färdigheterna och kartlägg hur de ska fungera tillsammans för att leverera på strategi och kunder­bjudande.

3. Put your culture to work

Identifiera ett fåtal kritiska beteenden som samspe­lar med företagets unika identitet. Sprid dessa i organisationen genom att låta utvalda kulturbärare få större inflytande.

4. Cut costs to grow stronger

Undvik generella kostnadsbesparingar. Genomför istället riktade insatser för att frigöra medel som kan återinvesteras för att utveckla företagets nödvändi­ga färdigheter och unika identitet.

5. Shape your future

Skapa företagets egen framtid i stället för att anpas­sa sig efter övergående trender.
 

För Menigos del var det främst de två första punkterna som var högaktuella. Strategy& hjälpte Menigo att identifiera två unika marknadspositioneringar (Ways to play), Solutions provider och Experience provider – båda med 100 procent kundfokus och som Menigos medarbetare kan ta till sig oavsett roll, arbetsuppgifter eller affärsområde. Dessutom lades Operational Excellence till som en grund på vilket allt måste vila.  

Strategy&-teamet påbörjade arbetet under 2017. Initialt analyserades branschtrenderna som kan komma att påverka Menigos verksamhet och affärsmodell. Strategy& analyserade också de färdigheter som Menigo hade och hur de står sig gentemot konkurrenterna.

Tillsammans med Menigo genomfördes interna kundundersökningar för att ta reda på hur Menigo uppfattades av kunder. Vidare satte man upp workshops med Menigos ledningsgrupp för att säkerställa att strategiarbetet verkligen förankras i alla affärsområden och att man har ett gemensamt mål.

"Menigo verkar inom ett stort antal områden och våra rötter finns inom ett antal olika företag. Vi växer organiskt men även genom renodlade bolagsförvärv. Därför är det extra viktigt för oss att ha EN företagskultur, EN strategi och ETT mål och hela tiden stärka vår identitet."

Jonas Köhler, vd Menigo

– Vi är en matvaruleverantör med ambitionen att hjälpa våra kunder skapa en total matupplevelse och vara marknadsledande inom en bransch som genomgår enorma förändringar som är drivna av digitaliseringen, nya matvanor och  konsumtionsmönster, menar Jonas.

Arbetet med verkställande av strategiarbetet beräknas bli klart inom tre år. Parallellt med detta har ledningen även satt en ambitiös tillväxtplan med siktet inställt på en nästan tredubbling av omsättningen till år 2022 inom Restaurang-segmentet.

– Vår nya strategi måste anpassas 100 procent till våra kunders behov och verklighet. Vi ser nya trender och nya vanor – som ekologisk mat och hållbarhetstänk i alla led. Hur kan vi bli mer relevanta för våra restaurangkunder? Hur kan vi möta deras behov och få dem att blomstra? Vi tittar på våra kunder inom den offentliga sektorn: hur kan vi öka vårt bidrag till ett bättre samhälle genom att erbjuda bättre mat till skolorna och vården? Det är dessa frågor som driver oss på Menigo. Och därför är vårt strategiarbete så oerhört viktigt, avslutar Jonas Köhler.
 

Menigo i siffror

  • Antal anställda: cirka 1 250
  • Försäljning: 6,2 miljarder kronor
  • Antal artiklar: 34 000 artiklar inom mat, dryck, non-food och utrustning
  • Antal kunder: 15 000 i hela Sverige

Kontakta oss

Per Hannover

Senior Executive Advisor Strategy&, PwC Sverige

Tel 0708-76 31 88

Sami Halonen

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel 0708-96 95 61

Johan Sjöström Bayer

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel 0729-80 90 01

Följ oss i sociala medier