Blockchain inom energisektorn – vilka är hoten och möjligheterna?

2018-01-04

kvinnohand pekar på surfplatta jobbar med Blochchain-tekniken för att förändra energibranchen

Blockchain-tekniken kommer att förändra branschens struktur och bidra till att öka hastigheten i energiövergången. Det finns dock tekniska, regulatoriska och praktiska utmaningar. Ta del av dessa i rapporten "The Developing Role of Blockchain". 

De viktigaste resultaten

Blockchain har potential att ändra hur vi arrangerar, registrerar och verifierar transaktioner. Med blockchain skiftar transaktioner från att ske i ett centraliserat system till ett decentraliserat system. Det är ingen överraskning att energisektorn, utöver finanssektorn, ses som en av de branscher där blockchain kan ha störst transformativa effekter.

Det finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som kan begränsa eller till och med stoppa tillväxten. Dessa är en kombination av tekniska, regulatoriska och praktiska utmaningar.

Bland de stora frågorna kring blockchain är: Kommer dess tidiga potential att översättas till robusta, tillförlitliga och praktiska tillämpningar? Hur säkra kan vi vara att dess löften om ökad cybersäkerhet kommer att uppfyllas och att den inte kommer att introducera nya, eventuellt större risker? Ska branschövergripande protokoll och standarder behövas innan blockchain kan bli verkligt industriövergripande och transformativt snarare än en nisch och fragmenterat? Hur långt bort är utbredd användning av blockchain inom energisektorn?

Möjligheter

100 procent av de intervjuade tror att blockchain kommer att kunna förändra branschens struktur och bidra till att öka hastigheten i energiövergången.

92 procent tror att blockchain-tekniken börjar få störst förändrande effekt inom de närmaste fem åren.

Potentiella hinder

67 procent av de intervjuade anser att regulatoriska osäkerheter är de viktigaste hindren för den fortsatta utvecklingen av blockchain inom energisektorn.

53 procent tror att blockchain kommer att medföra nya cybersäkerhetsrisker.

Samarbete och konsortium

Det finns många potentiella hinder som tekniken kommer att behöva hantera. För att kunna erbjuda lösningar på komplexa frågor, till exempel tvister om lagstiftning, har bolagen skapat olika samarbetsgrupper.

64 procent av deltagarna utbyter syn om användningen av blockchain med andra branscher.

86 procent har tänkt på partnerskap med nystartade företag.

Om rapporten

Rapporten "The Developing Role of Blockchain" har tagits fram genom ett samarbete mellan World Energy Council (WEC) och PwC. Rapporten är baserad på intervjuer med 15 bolag och organisationer baserade i USA, Europa, Kina, Japan och Nya Zealand. Resultaten från intervjuerna, tillsammans med insikter från WEC och experter på området från PwC, syftar till att ligga till grund för en pågående dialog om blockchain inom energisektorn.

Vad är blockchain?

Blockchain är en teknik och transaktionsplattform för direkttransaktioner mellan användare. Tekniken bygger på decentraliserad lagring av transaktionsdata som sparas och valideras av andra användare.

Blockchain-system använder ingen mellanhand eller central myndighet utan transaktioner kan genomföras direkt mellan användare.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranchen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide