Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Blockchain – en möjlighet för energibolag

2017-11-30

människor på torg som funderar på möjligheterna med Blockchain som möjlighet för energibolag

Blockchain-tekniken har potential att radikalt förändra energimarknaden. Men vad är blockchain egentligen och vad är det som kommer att påverka vilken utbredning tekniken kommer att få? 

Blockchain-tekniken kommer att förändra många branscher men utvecklingen har ändå kommit längst i den finansiella sektorn. I energisektorn finns än så länge bara pilotprojekt som baseras på blockchain-teknik, men tillämpningsområdena och möjligheterna är många på sikt.

Tekniken är rykande färsk och standarderna utvecklas där företagen själva kan välja mellan att sätta upp egna blockchain eller använda sig av smarta kontrakt som finns i exempelvis Ethereum.

Ett gott exempel på hur Blockchain-tekniken kan användas kommer från New York. För första gången i historien såldes decentraliserad energi mellan grannar i New York i april 2016 med hjälp av blockchain-teknik.

Vilka är blockchain-teknikens möjliga användningsområden?

Blockchain länkar samman energiproducenter och förbrukare, och hanterar transaktioner dem emellan.  

– Blockchain-tekniken stärker därmed enskilda konsumenters och producenters marknadsroll, säger Anna Elmfeldt som är ansvarig för Energy, Utilities & Resources på PwC.

Tekniken kan göra det möjligt för prosumenter det vill säga hushåll som inte bara konsumerar utan som också producerar energi, att köpa och sälja energi.

I förlängningen kan stora delar av energihandeln komma att ske på decentraliserade transaktionsplattformar. Blockchain-tekniken kan också utgöra grunden för processer rörande smarta mätare, fakturering och clearing.

"Tekniken kan på kort sikt minska kostnader och effektivisera processer. På lång sikt kan tekniken ha en disruptiv påverkan och förändra hela marknadsstrukturen."

Anna Elmfeldt, ansvarig Energy, Utilities & Resources, PwC

Tillämpningsområden för blockchain

  • Äganderätt
  • Ursprungsgarantier
  • Utsläppsrätter
  • Certifikat för förnybar energi
  • Smarta kontrakt
     

Kommer blockchain slå igenom på energimarknaden?

Vilken utbredning blockchain-tekniken kommer att få beror på såväl utvecklingen av tekniken samt på anpassning av lagar och regelverk i enskilda länder.

I dagsläget görs inom energisektorn ett litet antal pilotprojekt baserat på blockchain-tekniken och några av dem finansieras av stora energibolag.

Blockchain-tekniken kan på kort sikt minska kostnader och effektivisera processer, men på lång sikt kan tekniken ha en disruptiv påverkan och förändra hela marknadsstrukturen.

Vad är blockchain?

Blockchain är en teknik och transaktionsplattform för direkttransaktioner mellan användare. Tekniken bygger på decentraliserad lagring av transaktionsdata som sparas och valideras av andra användare.

Blockchain-system använder ingen mellanhand eller central myndighet utan transaktioner kan genomföras direkt mellan användare.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranschen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide