Nyhetsbrev: Energi, Utilities & Mining

2017-02-24

Senaste nytt inom Energi, Utilities & Mining

Kraftsamling för framtidens energi

Energikommissionen överlämnade den 9 januari 2017 sitt betänkande till regeringen innehållande 12 förslag och 30 bedömningar baserat på den energipolitiska överenskommelse mellan fem partier den 10 juni 2016. Kommissionens uppdrag var att utforma ett underlag för den långsiktiga energipolitiken som ska kunna förankras i en bred politisk överenskommelse.

Läs sammanfattningen här (pdf - öppnas i nytt fönster)

Elcertifikatkurvan

Energimyndigheten publicerade 18 oktober 2016 en delrapport till Kontrollstation 2017 med ett förslag på ett förlängt elcertifikatsystem till 2045 samt en ökad kvotpliktskurva fr.o.m. 2022 för att öka ambitionen med ytterligare 18 TWh förnybar energi 2030. 

Läs sammanfattningen här (pdf - öppnas i nytt fönster)

Energiöverenskommelsen

En överenskommelse mellan fem partier har per den 10 juni 2016 slutits avseende Sveriges långsiktiga energipolitik. Målsättningen är ett helt förnybart energisystem med 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Läs sammanfattningen här (pdf - öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

Eva Carlsvi

Eva Carlsvi

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 45

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranchen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide