Energy & Utilities - Punktskatter inom energi

13/10/14

Säkerställ att du betalar rätt punktskatt

Med bättre kännedom om regelverket och bra rutiner för att hantera punktskatter kan du minimera dina risker och sänka skattekostnaden. Punktskattereglerna är komplicerade och ändras ofta. För att du ska känna trygghet i att företaget betalar rätt skatt krävs insikt om reglerna.
 

Inom vårt globala nätverk av specialister finns en bred erfarenhet av att arbeta med punktskatter. Vi kan stödja dig i alla länder där ni är verksamma.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:

  • Frågor vid start av verksamhet, etablering utomlands och organisering av distribution inom och mellan länder
  • Energiskatt vid industriell tillverkning
  • Frågor vid leveranser av el, bränsle, alkohol eller tobak
  • Skattefrågor avseende vindkraft och biobränslen
  • Stöd i skatteprocesser och vid kontakter med Skatteverket och Tullverket
  • Genomgång av beräkningsmodeller, rapportering- och redovisningsrutiner
  • Skattekonsekvensutredningar av investeringsalternativ, logistiska lösningar och organisation av verksamheten
  • Information till och utbildning av personal
     

Kontakta oss

Det finns möjligheter till sänkta skattekostnader både för företag som förbrukar och handlar med skattepliktiga produkter och tjänster. Kontakta våra specialister på punktskatter för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig:
Skatterådgivning - punktskatter

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier