Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2020

Hållbarhet blir allt viktigare för Europas fastighetsbransch

Fortsatt vilja att investera i fastigheter 2020

Årets kartläggning av fastighetsmarknaden i Europa visar en fortsatt optimism kring investeringar i europeiska fastigheter. Detta trots den rådande politiska och ekonomiska osäkerheten. Förväntningar om fortsatt låga räntor gör att intresset för fastighetsinvesteringar kommer att hålla i sig.

Hotet om en global lågkonjunktur och ökade spänningar kring handelsfrågor mellan USA och Kina samt pågående osäkerhet om Brexit är några av utmaningarna.
 

Ladda ner rapporten Emerging Trends in Real Estate: Europe 2020

Paris rankas som nummer ett

Respondenterna anser att Paris är Europas mest attraktiva stad att investera i. Där finns de hetaste fastighetsprospekten 2020.

Stockholm gled ur topp 10-listan förra året och hamnar nu på 18:e plats följt av Köpenhamn på 19:e plats. De ekonomiska förutsättningarna, innovationskraften och bra miljöer nämns som positiva egenskaper för Stockholm.

Den miljömässiga aspekten, där cykeln lyfts som transportmedel, är positiv för Köpenhamn. Nackdelen är att det är en liten stad som innebär liten transaktionsvolym.

"Fastighetsbranschen har en fortsatt stark tilltro till framtiden, främst baserat på långsiktigt låga räntor och god tillgång till kapital. Men branschen är i ett paradigmskifte, där yta ersätts av upplevelse, generiskt ersätts av personligt och där teknik stärker transformationen på ett spännande sätt. Det ska bli väldigt intressant att vara en del av den förändringsresa som fastighetsbolagen genomgår just nu."

Helena Ehrenborg, fastighetsexpert, PwC Sverige

  2020 2019
1 Paris Lissabon
2 Berlin Berlin
3 Frankfurt Dublin
4 London Madrid
5 Madrid Frankfurt
6 Amsterdam Amsterdam
7 Munchen Hamburg
8 Hamburg Helsingfors
9 Barcelona Wien
10 Lissabon Munchen

Hållbarhet utmärker årets rapport

Utmärkande i årets rapport är ett större fokus på hållbarhet. Den ökade medvetenheten om hållbarhetsfrågor genomsyrar resultatet i rapporten.

Dels kommer förändringen från investerares krav på hållbarhetsranking, dels från förändrade kundbehov.
 

Viktigaste fastighetstrenderna 2020

  1. Ökade byggkostnader och utveckling – vilken effekt har ökade byggkostnader på utvecklingsprojekt i förhållande till ökade investeringskostnader och risk för föråldring?
  2. Billigare bostäder – ökat tryck på regeringar i Europa att överväga eller införa hyresregleringar
  3. Hållbarhetsfrågor – ökad medvetenhet om och oron för klimatet och hållbarhetsfrågor i allmänhet
  4. Proptech – huruvida branschen investerar i att omvandla den egna verksamheten för att dra fördel av ny teknik
  5. Operativ verksamhet – fortsatt övergången mot fastigheter som en tjänst samt att ta på sig en operativ risk
  6. Att återanvända fastigheter – oftast till bostäder eller blandad användning

Om rapporten

"Emerging Trends in Real Estate® Europe 2020" baseras på en undersökning med 905 aktörer inom fastighetsbranschen från 21 europeiska länder inklusive Sverige. För tionde året ger PwC och ULI (Urban Land Institute) ut rapporten. Den visar förutsättningar, utmaningar och trender inom branschen framöver.

Vill du veta mer? Ladda ner och läs hela rapporten.
 

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Partner Revision, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Följ oss i sociala medier