Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Den digitala medborgaren - hinner vården med?

Hur kan digital vård användas för att nå en patientcentrerad hälso- och sjukvård?

Framgångsrik digitalisering - enda sättet för sjukvården att hantera krav från patienter och samhället

Svenska folket är redo för digital vård, men den svenska sjukvården står inför en rad stora utmaningar för att leva upp till patienternas förväntan. Intresset för video som vårdkanal har dubblerats på tre år och var fjärde svensk kan tänka sig vårdbesök via chat. Samtidigt visar rapporten att hälften av respondenterna oroar sig för dataintrång i medicinska informationssystem och nästan lika många tror att vårdkvaliteten kan försämras med distanslösningar. 

Ladda ner rapporten här

   

 

"Vi behöver skapa en digitaliserad sjukvård - där individen går från en passiv till en aktiv patient."

Jon Arwidson, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC

Om rapporten

Årets rapport syftar till att ge insikt i om medborgarnas syn på e-hälsa. Vad har förändrats sedan undersökningen "Digitala doktorn kan komma - Hur redo är Sverige för digital och virtuell vård?" från 2015?

Respondenterna är fortfarande positiva till digitala och virtuella vårdlösningar samt är öppna för att interagera med vården med hjälp av modern teknik.

Undersökningen genomfördes i mars 2018 och 1 071 personer i åldrarna 18-84 år deltog.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide