Den digitala medborgaren - hinner vården med?

Hur kan digital vård användas för att nå en patientcentrerad hälso- och sjukvård?

Framgångsrik digitalisering - enda sättet för sjukvården att hantera krav från patienter och samhället

Svenska folket är redo för digital vård, men den svenska sjukvården står inför en rad stora utmaningar för att leva upp till patienternas förväntan. Intresset för video som vårdkanal har dubblerats på tre år och var fjärde svensk kan tänka sig vårdbesök via chat. Samtidigt visar rapporten att hälften av respondenterna oroar sig för dataintrång i medicinska informationssystem och nästan lika många tror att vårdkvaliteten kan försämras med distanslösningar. 

 

Ladda ner rapporten här

   

 

"Vi behöver skapa en digitaliserad sjukvård - där individen går från en passiv till en aktiv patient."

Jon Arwidson, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC

Om rapporten

Årets rapport syftar till att ge insikt i om medborgarnas syn på e-hälsa. Vad har förändrats sedan undersökningen "Digitala doktorn kan komma - Hur redo är Sverige för digital och virtuell vård?" från 2015?

Respondenterna är fortfarande positiva till digitala och virtuella vårdlösningar samt är öppna för att interagera med vården med hjälp av modern teknik.

Undersökningen genomfördes i mars 2018 och 1 071 personer i åldrarna 18-84 år deltog.

Kontakta oss

Jon Arwidson
Branschansvarig hälso- och sjukvård, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 31 02
Email

Sarah Lidé
Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige
Tel 0725-84 92 08
Email

Leif Tüll
Advisory, PwC Sverige
Tel 0729-97 25 26
Email

Följ oss