Sarah Lidé, PwC, medverkar på Nordens ledande eHälsomöte

2018-04-24

Sarah Lidé, PwC, föreläser om ehälsa

PwC medverkar på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, på Svenska mässan i Göteborg den 24-26 april. Sarah Lidé talar utifrån PwC:s studie om vad svenskar och andra medborgare från hela världen tycker om AI och robotar i vården. 

På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter och företag för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Nästan hälften av de 1 000 svenskar som intervjuades i början av 2017 om framtidens vård är positivt inställda till att ha en robot som läkare. Det visar en studie från PwC kring AI och robotar i vården.

Tekniken inom hälso- och sjukvården är nu så långt kommen att AI och robotar kan ta emot en patient, fastställa sjukdomshistorik, aktuella symptom samt ge en diagnos och behandling. Den nya tekniken välkomnas av patienterna och kan på lång sikt rädda tusentals liv i Sverige varje år.

Under seminariet kommer resultatet från denna studie samt en nyligen genomförd uppföljningsrapport kring digital hälsa att presenteras.

– I presentationen lyfter vi fram svenskars attityd till Ai och robotar och vad dessa nya tekniker kommer att innebära för sjukvården. Vad skulle hända om en chatrobot lik den brittiske Babylon introduceras i Sverige?, kommenterar Sarah Lidé, branschspecialist inom hälso- och sjukvård på PwC.

Presentationen kommer också att illustrera några spännande exempel på hur AI har skapat värde för patienter och vårdpersonal.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide