Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Nya rapporten "Top Health Industry Issues" belyser morgondagens vård och omsorg

2018-10-04

kvinnlig läkare ohc kvinnlig patient i sjukhusmiljö använder digitaliceringen för framtidens vård

Få branscher påverkas lika mycket av digitaliseringen som hälso- och sjukvårdbranschen. Aktörer inom hälso- och sjukvården över hela världen står inför omfattande utmaningar som måste uppmärksammas för att kunna möta medborgarnas ökade behov av personcentrerad vård, den nya tekniken och den senaste tidens framsteg inom forskningen. 

"Global Top Health Industry Issues" har identifierat åtta viktiga punkter som är centrala för morgondagens vård:

1. Arbeta smartare med artificiell intelligens

2. Kartlägga en tydlig riktning för digitala vårdlösningar

3. Att sätta patientens behov i centrum

4. Förvandla nästa generations kliniska prövningar

5. Använda teknik för att skapa kapacitet och sänka kostnaderna

6. Tillhandahålla värde utöver medicinsk utrustning

7. Säkerställa strategier för IoT (Internet of Things, "sakernas internet" på svenska) och cybersäkerhet

8. Inkludera sociala bestämningsfaktorer för hälsa i vårdbilden

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide