Nya rapporten "Top Health Industry Issues" belyser morgondagens vård

2018-10-04

kvinnlig läkare ohc kvinnlig patient i sjukhusmiljö

Få branscher påverkas lika mycket av digitaliseringen som hälso- och sjukvårdbranschen. Aktörer inom hälso- och sjukvården över hela världen står inför omfattande utmaningar som måste uppmärksammas för att kunna möta medborgarnas ökade behov av personcentrerad vård, den nya tekniken och den senaste tidens framsteg inom forskningen.
 

"Global Top Health Industry Issues" har identifierat åtta viktiga punkter som är centrala för morgondagens vård:

1. Arbeta smartare med artificiell intelligens

2. Kartlägga en tydlig riktning för digitala vårdlösningar

3. Att sätta patientens behov i centrum

4. Förvandla nästa generations kliniska prövningar

5. Använda teknik för att skapa kapacitet och sänka kostnaderna

6. Tillhandahålla värde utöver medicinsk utrustning

7. Säkerställa strategier för IoT (Internet of Things, "sakernas internet" på svenska) och cybersäkerhet

8. Inkludera sociala bestämningsfaktorer för hälsa i vårdbilden

Kontakta oss

Jon Arwidson
Branschansvarig hälso- och sjukvård, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 31 02
Email

Sarah Lidé
Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige
Tel 0725-84 92 08
Email

Följ oss