Healthcare

Healthcare - effektiv vård med patienten i centrum

Hälso- och sjukvårdens förutsättningar förändras i takt med att befolkningen växer och blir allt äldre. Efterfrågan och kostnader ökar, vilket gör att behovet av en effektiv hälso- och sjukvård blir större. Samtidigt är patienterna mer medvetna och ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Detta, tillsammans med förändringar i lagstiftningen och teknisk utveckling, är utmaningar som kräver nya lösningar.
 

För att möta dessa utmaningar behövs kunskap om omvärlden, branschen och den egna organisationen. Det krävs också bra analyser, god styrning och väl genomförda förändringsprocesser. Som din partner kan vi stötta dig med detta. Vi hjälper dig och din vårdpersonal att fortsätta det värdefulla arbetet med patienten i centrum. Och ni kan erbjuda en ännu bättre vård med hållbar ekonomi och motiverad personal.
 

Sveriges främsta branschspecialister stärker din verksamhet

Du får stöd av våra experter med både nationell och internationell branschkunskap. Vi har specialkompetens inom områden som medicinsk och vårdvetenskaplig utveckling, offentlig-privat samverkan, vårdval, etik, IT, e-hälsa, fastighetsförvaltning, finansiering, fusioner och förvärv. Vi har också unik branschkunskap vad gäller revisionstjänster, både redovisningsrevision och verksamhetsrevision mot vård- och omsorgssektorn. PwC Sverige ingår dessutom i ett globalt nätverk – PwC:s Health Research Institute (HRI) – som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvården.
 

Vi erbjuder rådgivning och analys kopplade till verksamhetsledning, kärnverksamhet och stödverksamhet och arbetar med strategiska frågor såväl som operativt införande. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Strategi och affärsplanering
  • Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivisering
  • Översyn av vårdprocesser – kvalitetssäkring och effektivisering
  • Patientsäkerhet och kvalitetsgenomgångar
  • Efterlevnad/compliance – av till exempel vårdprogram och nationella riktlinjer
  • Strategi och vägledning kring e-hälsa och IT-frågor
  • Rådgivning i moms- och andra skattefrågor
  • Kompetensförsörjning och HR-strategi
  • Upphandling och beställarstöd

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier