Schweiziska sjukhusdirektörer om vårdens utmaningar

2017-11-30

sjukhuskorridor


En delegation med elva schweiziska sjukhusdirektörer besökte PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen för att diskutera framtidens vård. Den schweiziska hälso- och sjukvården står inför flera liknande utmaningar som vi står inför i Sverige, däribland hur de ska finansiera vården i framtiden.
 

En del av de största utmaningarna som den schweiziska hälso- och sjukvården står inför liknar de utmaningar vi har i Sverige inom hälso- och sjukvården. Hur ska vården finansieras i framtiden? Och hur ska man organisera den fragmenterade vården, som är ett resultat av att olika beslutsfattande nivåer som stat, landsting och kommuner har olika ansvarsområden? För att inte tala om skillnaderna mellan de olika regionernas styrning av hälso- och sjukvården och de utmaningar som det medför.
 

E-hälsovård och förändringshantering på agendan

Den schweiziska delegationen besöker varje år olika länder för att få kunskap och insikt i olika hälso- och sjukvårdssystem och i år var Sverige mottagarland. Delegationen besökte bland annat Södersjukhuset, Nya Karolinska i Solna och NKS Showroom och förde intressanta diskussioner med svenska experter om vision och plan för e-hälsovården.

" Sverige har en utvecklad plan för e-hälsovården, och det är någonting som vi kan dra lärdom av i Schweiz."

Nicolaus Fontana, vd, rehabiliteringscentret Klinik Adelheid AG, Schweiz

Delegationen fick bland annat se de innovativa och futuristiska modellerna av framtida operationssalar på Södersjukhuset och var imponerade av att personalen varit delaktiga i att förbättra de nya operationssalarna.

Delegationen fick också tillfälle att bekanta sig med utställningen NKS Showroom. En utställning där man med hjälp av bild, film och en interaktiv modell får veta mer om framtidens hälso- och sjukvård.

– NKS syn på förändringshantering är inspirerande. Vi alla har erfarenhet av att förändring kan göra ont, men vi kanske borde ha ett mer innovativt förhållningssätt till förändring, sade Fortunat von Planta, direktör för Kantonsspital Uri och ordförande för föreningen ”Zentralschweizer Spitäler.
 

Hur påverkar dataskyddsförordningen GDPR?

Förändringshantering och e-hälsa var ändå inte det enda som togs upp då delegationen var på besök. Hur dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att påverka var också ett av de ämnen som togs upp under besöket trots att Schweiz inte är med i EU.

Dataskyddsförordningen kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter och däribland aktörer inom hälso- och sjukvården. Regelverket påverkar de schweiziska sjukhusen när de tar emot patienter som är EU-medborgare, trots att Schweiz inte är med i EU.

Delegationen tyckte att det var intressant att det nya regelverket inte bara medför en administrativ börda, utan också kan bidra till att förbättra den interna datahanteringen.

– På mitt sjukhus håller vi precis på att dra igång ett projekt för att analysera de administrativa processerna för att vi misstänker att det finns en hel del överflödiga kostnader. Efter presentationen om GDPR tror jag att vi också ska inkludera det här perspektivet som del av projektet, sade Kerstin Moeller, direktör för Spital Schwyz.
 

Det finns inga magiska knep

– Det är en lättnad att höra att det inte finns några magiska knep då hälso- och sjukvården transformeras utan att vi alla oberoende kultur och organisation står inför samma utmaningar, sade Nicolaus Fontana.

– Och vi påminns om att Schweiz har en mycket hög standard inom hälso- och sjukvården och att mycket av det vi gör är utmärkt trots de utmaningar vi står inför, fortsatte kollegan Fortunat von Planta.

"Vi måste dra nytta av vårt internationella nätverk och använda denna styrka dels i specifika projekt, men också i inlärningssituationer."

Jon Arwidson, branschansvarig Healthcare, PwC Sverige

– Om vi avser lösa viktiga samhällsproblem måste vi utnyttja hela potentialen vi har inom PwC:s kunnande och erfarenhet och ta ut de kunskaperna till våra kunder. Dylika resor bidrar till att sammanföra våra regionala experter och överföra kunskaper inom hela företaget, fortsätter Sarah Lidé, branschspecialist Healthcare, PwC Sverige.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier