PwC-studie visar vägen för patienter med sömnapné

2018-07-04

sjukhuskorridor med patient som lider av sömnapné

Över 300 000 svenskar lider av sömnapné, en sjukdom som kännetecknas av ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen och som kan vara allvarlig om den inte behandlas. Med nya tekniska innovationer kan patienternas vardag förbättras markant. 

PwC har tagit fram en studie baserad på 23 000 patienter som får CPAP-eller APAP-behandling för obstruktiv söm­napné (OSA). Patienterna behandlas av olika kliniker och hemsjukvårdsgivare i Storbritannien, Irland och Tyskland och de övervakas via telemonitorering av sin sjuksköterska eller läkare.

 1 800 av dessa patienter har också registrerat sig som användare av myAir – en webbplats där patienterna kan följa sin egen behandling och få automatiserad återkoppling om sin behandling. Patienterna får också "poäng" som visar hur väl de följer den ordinerade behandlingen.

PwC har prövat hypotesen att "engagerade patienter har en signifikant och mätbart mycket bättre följsamhet och användning än andra patienter". Studien kan bekräfta att hypotesen stämmer: myAir-patienter uppvisar konsekvent bättre apparatanvändning och följsamhet än kontrollgruppen.

– Vi på PwC har fördjupat oss inom sömnapné sedan flera år. Detta är en kronisk sjukdom som kan hjälpa oss förbättra behandlingen också inom andra diagnoser. Våra tidigare studier har visat att användandet av ny teknik gör klinikerna mer effektiva – alltså att fler patienter kan få vård – samtidigt som att patienterna mår bättre när teknik används för att individanpassa vården, säger Christian Käfling, projektansvarig för PwC:s sömnapné-arbete.

– Nu kan vi alltså också visa att när patienten själv får samma kunskap om sin behandling som vårdpersonalen, så ökar patientens engagemang markant, fortsätter Christian Käfling.

– Vårt arbete med denna undersökning utgör ytterligare en del i PwC:s satsning att hjälpa hälso- och sjukvården på en klinisk nivå. Digitaliseringen, den demografiska utvecklingen och nya medicinska innovationer gör att branschen måste tänka nytt och agera rätt, för samhällsmedborgarnas bästa, säger Jon Arwidson, ansvarig för PwC:s hälso- och sjukvårdstjänster i Sverige.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide