Årets redovisning – dags att dela med sig och lära!

2019-06-11

Fyra personer runt ett bord nominerar årsredovisningar till årets utmärkelse

Nominera årsredovisningar till årets utmärkelse! Visa andra vad ni har lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning. Få inspiration av andra organisationers redovisningar.

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För artonde året bjuds nu in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen. Årsredovisningen kan vara ett sätt att marknadsföra sig och ett verktyg för att stärka sitt varumärke.

Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" delas ut i samband med Ideellt Forum den 29 november 2019. Syftet är att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer.

Ni som deltar kommer att få möjligheten att få feedback på era redovisningar. Denna feedback ges individuellt och muntligt på årsredovisningsseminariet som hålls på förmiddagen i anslutning till Ideellt Forum den 29 november, så boka in detta datum i kalendern redan nu. Inbjudan till årsredovisningsseminariet och övriga programpunkter på Ideellt Forum kommer separat.
 

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett runt tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Maria Fränne, 010-212 46 33,
maria.fraenne@pwc.com

Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse. Om ni har en layoutad årsredovisning som inte är undertecknad av styrelsen och revisor önskar vi även erhålla den undertecknade versionen inklusive revisionsberättelsen för att vi ska kunna bedöma att den formella årsredovisningen är korrekt avlämnad.

Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till se_aretsredovisning@pwc.com eller så skickar ni ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns senast den 30 juni 2019. Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser finalister som lämnas till juryn. Juryn bestämmer vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av kvalificerade representanter för sektorn.

I och med att ni lämnar in ert bidrag till utmärkelsen godkänner ni att vi sparar era personuppgifter tills utmärkelsen är utdelad för att kunna ta kontakt med er kring ert bidrag. Genom inlämnat bidrag godkänner ni även att vi har möjlighet att inkludera goda exempel från er redovisning på årsredovisningsseminariet som hålls i anslutning till Ideellt Forum den 29 november samt i vår skrift kring "Årets redovisning i den ideella sektorn" där vi delar exempel från inkomna bidrag.

För mer information kring PwC:s behandling av personuppgifter, se

PwC:s integritetspolicy
 

Kontakta oss

Maria Fränne

Revisor, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 69

Följ oss i sociala medier