Hur mäter vi hållbarhet - det diskuterades på Ideellt Forum 2017

2017-12-01

Ideellt Forum 2017 | PwC


Hur påverkas ledning och styrning i civilsamhället av högre förväntningar på dokumentation och rapportering? Hur hanterar vi svårigheter i att mäta effekter ideella organisationer? Vad innebär de nya kraven på hållbarhetsrapport, hur mäter vi hållbarhet och vad är förväntningarna på rapportering från ideella organisationer?  Dessa frågor diskuterades på Ideellt Forum, det årliga evenemanget som arrangeras av PwC i samarbete med Swedbank och Ideell Arena, och som samlar deltagare från en stor bredd av organisationer inom ideell sektor.  

Som start på förmiddagen hölls ett redovisningsseminarium där Johan Sverker, PwC, diskuterade principer för effektrapportering samt belyste utmaningar och möjligheter för att uppnå en tydlig rapportering. Med fortsatt fokus på effektrapportering presenterade sedan  Maria Fränne och Veronica Carlsson, PwC, några goda exempel ur årets bidrag samt gick igenom bedömningsprocessen för utmärkelsen årets redovisning.

Redovisningsnyheter

Gert Wilkens, PwC, redogjorde senare kring redovisningsnyheter och vanligt förekommande redovisningsfrågor inom den ideella sektorn. Därutöver lyftes även skillnader mellan K2 och K3 och rekommendationer inför valet av K-regelverk för de organisationer som ännu inte ingått i nya regelverket.

Skatt och momsfrågor

Därefter tog PwC:s skatt-och momsspecialister Peter Gärdin, Kristina Lundqvist och Anders Jorlin vid och diskuterade viktiga skatt-och momsfrågor gällande ideell sektor. Bland annat framfördes nyheter och exempel på frågor och gränsdragningssvårigheter för organisationer som är skattskyldiga. Följt av detta fortsatte PwC:s hållbarhetsexpert, Fredrik Franke med ämnet hållbarhetsredovisning, där han visade på teori och praktiska exempel från hur organisationer lagt upp sitt arbete med förberedelser och presentation av hållbarhetsredovisningar.

Dataskyddsförordningen

Parallellt under förmiddagen genomförde Swedbank seminariet ”ökade krav på ordning och reda – hur kan din organisation förbereda sig?” där bland andra Karolina Hedin, Swedbank tog upp frågor rörande dataskyddsförordningen.

Värdet av siffror

Som start på eftermiddagen höll Bino Catasus, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet ett mycket uppskattat föredrag kring värdet av siffor. Där han på både ett målande och underhållande sätt resonerade kring temat: vad människor gör med siffror och vad siffror gör med människor.

Vad betyder mänskliga rättigheter i praktiken

Under eftermiddagens senare del fick seminariedeltagarna ta del av observationer på temat ”vad lagstiftning om hållbarhet och mänskliga rättigheter betyder i praktiken”.  Maria Grafström, Emil Källström och en inspelad intervju med Hanna Hallin inledde seminariet där politiska förväntningar, mediers betydelse samt målkonflikter i hållbarhetsarbetet diskuterades.

Därpå följde en paneldiskussion i ledning av Helle Klein.

Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare, och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef, Svenska Livräddningssällskapet.

Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare, och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef, Svenska Livräddningssällskapet.

Finalister och mottagaren av årets utmärkelse

Sista punkten på eftermiddagen var utdelning av utmärkelsen av årets redovisning i den ideella sektorn. Mottagare av utmärkelsen för i år var Svenska Livräddarsällskapet, och det var tre glada och överraskade medarbetare som tog emot utmärkelsen:

”Det känns omtumlande och jätteroligt att erhålla utmärkelsen! Vi är otroligt stolta och utmärkelsen är en bekräftelse på att vi gör rätt - det känns fantastiskt” sa Anders
Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare och Stefan Friberg
Svensson, marknads- och kommunikationschef på Svenska Livräddningssällskapet  som tog emot utmärkelsen på scen.

Juryns motivering

”Svenska Livräddningssällskapet redovisar hur det gångna årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. På detta vis ges en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi, och resultat. Genom att även redovisa misslyckanden ökar man både sakligheten och trovärdigheten. Berättelsen täcker dessutom organisationens historia och struktur liksom samhällets utveckling på ett sätt som tillsammans ger en större förståelse för resultatet av sällskapets verksamhet.

Även om en mer långtgående kvalificering av målen skulle öka förståelsen för resultaten ytterligare och trots smärre brister i språk och layout visar Livräddningssällskapet på ett utmärkt sätt att även ett relativt litet kansli kan göra en måttfull men fullt tillräcklig årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årets redovisning i ideell sektor ger sammantaget den information som behövs för kontroll och ansvarsutkrävande."

Finalister till årets redovisning i den ideella sektorn var:  

Veronica Carlsson, projektledare för Ideellt Forum, om dagen:

– Jag tycker att det blev en mycket lyckad dag! Förmiddagens mer teoretiska pass kring bland annat effektrapportering, redovisning, hållbarhet och GDPR i kombination med eftermiddagens mer diskuterande och problematiserade föreläsningar och paneldiskussioner tycker jag är en bra kombination som ger ett varierat och spännande program.

Föreläsaren från Stockholms universitet, Bino Catasús, berättade på ett intressant och engagerande sätt om  ”Värdet av siffror”, en mycket underhållande föreläsning som också lockade fram många skratt. En föreläsning som verkligen uppskattades av deltagarna. Efterföljande paneldiskussion kring värdet av hållbarhetsrapportering gav intressanta vinklingar då företrädare från både politiken, näringslivet och ideell sektor var på plats.

– Det var också jätteroligt att se att Svenska Livräddningssällskapet blev så stolta och glada över att erhålla utmärkelsen årets redovisning inom den ideella sektorn.

Ideellt Forum lockade många i år och var fullsatt med 140 externa deltagare vilket vi tycker är mycket glädjande, det är verkligen en mötesplats för organisationer inom sektorn. Vi ser redan fram emot att planera inför nästa år. 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier