Ideellt Forum 2018: Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället

2018-07-04

Ideellt Forum 2018 | PwC

Ideellt Forum 2018

onsdagen den 21 november


Välkommen till Ideellt Forum 2018 med temat "Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället".
 

Hur är det med tilliten i ideell sektor? Samtidigt som Sverige ofta utmärker sig som ett land med hög tillit ser vi en trend med allt mer kontroll och redovisning i samhället. Studier visar på en växande spänning mellan kontroll och tillit i samhället och organisationer. Ideella organisationer granskas i högre utsträckning och det finns ett växande krav på dokumentering, transparens och mätning. Hur påverkas civilsamhället av detta? Får det effekt på medborgarnas vilja att organisera sig och engagemang i föreningar?

Samt två parallella förmiddagsseminarier:

  • Årsredovisningsseminarium med PwC
  • Ideella organisationers juridik – utmaningar och stöd med Swedbank

Nyhet för i år är också att vi kommer ha ett frukostmingel med föredragshållare som diskuterar kring ämnet "Ideella sektorns ledares syn på förutsättningar och framtid".

Välkomna att lyssna på forskare, träffa organisationsföreträdare, diskutera redovisning, juridik och hållbarhetsrapportering, lyssna och delta i erfarenhetsutbyten kring tillit och kontroll inom den ideella sektorn!

 

 

Kontakta oss

Veronica Carlsson

Director, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 12

Följ oss i sociala medier