Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Ideellt Forum 2019 – en dag på temat mätbarhet

2019-12-10

 Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC

Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC.

Temat för årets upplaga av Ideellt Forum var det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället. Årets arrangemang samlade drygt 150 personer i Bonnierhuset i Stockholm som tillsammans diskuterade aktuella frågor inom den ideella sektorn.

Den 29 november hölls Ideellt Forum för 18 året i rad, en mycket välbesökt mötesplats med Ideell Arena som värd i samarbete med PwC och Swedbank. Dagen är en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter.

En av höjdpunkterna under dagen är utdelning av ”Utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn”. Årets vinnare blev Naturskyddsföreningen som prisas bland annat för en redovisning som ger tydlig information, är naturlig och lätt att följa och har en tilltalande formgivning. Naturskyddsföreningen lyfter organisationens historia, ändamål och verksamhet samtidigt som de lyckas vara folkbildande i sitt innehåll. 

Ann-Katrin Bergström Grafisk projektledning och produktion och Hanna Berheim Brudin Kommunikationschef, Naturskyddsföreningen:  

– Vi är stolta över årsredovisningen och vad vi och våra kollegor har åstadkommit. Den visar verkligen bredden på den otroligt viktiga verksamhet som vi bedriver.

– De senaste åren har vi valt att utveckla vår redovisning genom att än mer betona den globala dimensionen. Förutom att vi kopplar varje del av vår verksamhet till de globala målen lyfter vi också våra samarbetsorganisationer, som jobbar med knappa medel och under stor utsatthet runt om i världen.

– Vi är nöjda med att ha lyckats beskriva de stora miljöutmaningarna – och samtidigt peka på viktiga segrar som vi har vunnit. Tack vare engagemanget från våra 231 000 medlemmar har vi verkligen kraft att förändra!

Ann-Katrin Bergström och Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen

Ann-Katrin Bergström och Hanna Berheim Brudin, Naturskyddsföreningen.

Årets redovisning i den ideella sektorn – juryns motivering

"Årets vinnande redovisning ger en bra och tydlig information, är lätt att förstå och har en tilltalande formgivning. Från första början ges en föredömlig översikt av organisationens historia, ändamål och verksamhet. Redovisningen är naturlig och lätt att följa utan att behöva peka ut den "röda tråden" för läsaren. Även om vi gärna hade sett en tydligare redovisning av vad föreningen och det lokala medlemsaktiviteterna bidragit med så visar årets redovisning på ett förtjänstfullt sätt upp hur strategier och sakområden kombineras med mål och resultatuppföljning. Sammanfattningsvis en redovisning som ger bra och viktig information samtidigt som den lyckas med att vara folkbildande i sitt innehåll."

Ideellt Forum inleddes med ett frukostmingel där Johan Sverker, PwC och Charlotte Rydh, Giva Sverige samtalade om 2019 års rapport "Staten kapitalet och medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" Intressanta diskussioner där bland annat liknelse med glassindex gjordes, hur stort är givandet i relation till allmänhetens konsumtion av glass och sötsaker? Det visar sig att givandet har ökat under senaste decenniet men under senaste tre åren legat stabilt på ca 25% mot glassindex.  

Förmiddagen fortsatte med PwC: årsredovisningsseminarium där Maria Fränne och Veronica inledde med att berätta om viktiga områden att tänka på vid upprättandet av redovisningarnas formella delar. Därefter dök vi ner i fokusområdet för dagen, mätbarhet och att visa effekter av verksamheten.  Representanter från två organisationer som lyckas bra med att redogöra för effekter i sina redovisningar hade bjudits in, Silvia Ernhagen och Tim Olsson, Hungerprojektet och Kristina Mårtensson och Anna Sahlée, Kommunal. De berättade om sina processer för effektrapportering, vilka utmaningar de ser i att mäta och visa resultatet från sitt arbete.

Kristoffer Andersson

Kristoffer Andersson.

Christina Grape och Michael Thorén

Christina Grape och Michael Thorén.

Tim Olsson, Anna Sahlée, Kristina Mårtensson och Silvia Ernhagen samt Johan Sverker

Tim Olsson, Anna Sahlée, Kristina Mårtensson och Silvia Ernhagen samt Johan Sverker.

PwC:s förmiddagspass fortsatte med en genomgång av aktuella moms- och skattefrågor inom ideell sektor, med Christina Grape och Michael Thorén och ett GDPR-pass med Kristoffer Andersson, PwC, som berättade om var organisationerna står nu och vad som händer framåt på området. 

Även Swedbank hade seminarier under förmiddagen på temat "Banker i en föränderlig värld – hur påverkas bankernas kunder av internationalisering och teknisk utveckling".

Under eftermiddagen hölls spännande diskussioner på teamet det mätbara och det omätbara, läs mer på  http://www.ideellarena.se/ideellt-forum-2019-det-matbara-och-det-omatbara-ett-samtal-om-det-samtida-matbarhetssamhallet/

Kontakta oss

Maria Fränne

Revisor, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 69

Följ oss i sociala medier