Media Outlook 2018-2022: Konvergens, kundrelationer och förtroende

2018-06-12

huvud med hörlurar speglas i fönster mot statsvy

Enligt PwC:s "Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022" har den rekordsnabba utvecklingen i media- och underhållningsbranschen nått en ny fas. Det man pratar om just nu är konvergens, kundrelationer och förtroende.
 

Aktörer inom alla segment jobbar hårt med att anpassa sig till det nya medielandskapet, se över sina affärsmodeller och hitta nya sätt att generera intäkter. En ny våg av konvergens drar över branschen, som delvis upplöser gränserna mellan segmenten.

"Utvecklingen i branschen går snabbare än någonsin och konkurrensen hårdnar. Vi ser många exempel på företag som försöker hitta nya intäktskällor genom att köpa upp eller samarbeta med aktörer som kan erbjuda det man inte själv kan tillhandahålla."

Nicklas Kullberg, ansvarig media & underhållning, PwC Sverige

Konvergens – företag och affärsmodeller slås samman

Stora företag i olika delar av värdekedjan går samman och bildar "superföretag". Det kan exempelvis handla om internetleverantörer som även vill leverera innehåll, eller telekombolag som vill erbjuda tv. Syftet är att behålla och öka kundernas engagemang och därmed deras vilja att betala för många olika produkter och tjänster på samma faktura. De gränser som tidigare fanns mellan  underhållnings-, media-, teknologi- och telekomindustrin ser alltså ut att delvis lösas upp.
 

Relationer – följare, fans och fanatiker

En annan trend är att försöka hitta en publik som man kan bli väldigt relevant för och på så sätt utveckla en stark relation med. Man vill skapa en känsla av exklusivitet och medlemskap, vilket i sin tur ska leda till en större betalningsvilja hos kunden.
 

Förtroende – allt viktigare i det nya medielandskapet

Förtroendet för mediebranschen är på en historiskt låg nivå, och både kunder och tillsynsmyndigheter kräver att företagen är öppna med hur de använder sin kunddata. Att vara trovärdig är därför en viktig framgångsfaktor, men också en stor utmaning eftersom både innehåll, kunddata, hur man tjänar pengar, social påverkan och lämpligheten i annonsmaterial är sådant som bedöms av både kunder och allmänhet.

"Att visa sig värd kundernas förtroende är viktigare än någonsin – att vara tydlig och transparent med hur du använder dina kunders data är en hygienfaktor."

Nicklas Kullberg

Stabil tillväxt – men stora skillnader mellan olika segment

Enligt PwC:s "Entertainment & Media Outlook" förutspås branschen att växa med i genomsnitt 4,4 procent per år globalt under de kommande fem åren – men med tydliga skillnader mellan olika segment:  

 • Den snabbaste tillväxten ser vi i de digitala segmenten med virtual reality i spetsen

 • Även e-sport och OTT-video kommer att växa mycket starkt

 • Tidningar och magasin kommer att se minskade intäkter fram till 2022

 • Böcker, radio, traditionell tv och video kommer att visa en svagare tillväxt


Vad driver utvecklingen i branschen?

Det finns flera starka drivkrafter bakom de snabba förändringarna i branschen

 • Allt snabbare uppkoppling gör att mer innehåll och upplevelser konsumeras digitalt, inte minst över mobilen.

 • Den mobila kunden: Mobilen håller på att bli den primära sättet att konsumera innehåll och tjänster. Under 2020 förväntas vi konsumera mer data via smartphones än via bredband.

 • Behovet av nya intäkter: Företag i medie- och underhållningsbranschen försöker hitta nya sätt att generera intäkter genom att erbjuda nya tjänster med större tillväxtmöjlighet.

 • Skifte mot sociala plattformar: Sociala medier går om traditionella innehållsleverantörer när det gäller att få användarnas uppmärksamhet.

 • Personalisering: Användare vill inte ha "one-fits-all"-innehåll utan förväntar sig personligt anpassade budskap. Att använda dataanalys och AI för att personalisera erbjudanden blir därför en viktig framgångsfaktor.


Sverige – mer, snabbare, värre

I Sverige står internetreklam för mer än hälften av alla mediaköp, vilket är mer än på den globala marknaden.  Idag spenderar vi fyra till fem gånger mer pengar på digitalt innehåll än på analogt, såsom böcker och tidningar. Tv-, radio- och utomhusreklam¨växer, men en stor del av ökningen står spelbolagen för, som ökade sina reklamutgifter med hela 40 procent mellan 2016 och 2017.

Precis som på den globala marknaden så minskar intäkterna för tryckta medier, men i Sverige går minskningen snabbare än i övriga världen. Även tryckta böcker minskar på den svenska marknaden men i stället växer e-böcker snabbt här. Enligt rapporten kommer e-böcker att stå för nästan en fjärdedel av den svenska bokmarknaden år 2022.

Trenden mot att stora bolag går samman är tydlig även i Sverige, där färska exempel är Telia som förhandlar om att köpa Bonnier Broadcasting, och Tele2 som förväntas köpa ComHem.
 

Så lyckas du i det förändrade medielandskapet

 • Bli riktigt bra på det du gör – och hitta partners som kan erbjuda det du inte kan

 • Bli riktigt relevant för dina kunder och bygg en stabil krets av fans eller följare

 • Var tydlig och transparent med hur din affärsmodell fungerar och hur du behandlar dina kunders data


Om undersökningen

För 19:e året i rad presenterar vi nu årets upplaga av PwC:s "Global Entertainment and Media Outlook", en heltäckande källa till globala analyser av konsument- och reklamutgifter. "Media Outlook" innehåller information om 15 marknadssegment - allt från böcker och tidningar till e-sport och virtual reality - i 53 länder. Med utgångspunkt från hur läget ser ut just nu blickar vi fem år framåt, till 2022. Rapporten ger inblick i vilka trender som håller på att forma underhållnings- och mediebranschen och kan ge värdefulla insikter till dig som verkar inom mediebranschen oavsett om du är företagare eller investerare.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier