Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC:s Medieintyg

Med PwC:s Medieintyg går PwC in på marknaden för att redovisa och revidera upplagor i mediebranschen

PwC:s Medieintyg publiceras en gång per år, med årsuppgifter och analyser. Den kan kompletteras med månatliga mätningar av upplagesiffror, med kommentarer från berörda tidningar. Mätningar görs på uppdrag av de företag som valt att ansluta sig till PwC:s Medieintyg. Den kan ses som ett komplement till nuvarande TS-mätningar. Fokus ligger på "fullt betald" upplaga, enligt PwC:s regelverk.

PwC har lång erfarenhet av att arbeta med kunder inom medieindustrin, i Sverige och internationellt. Som revisorer och rådgivare för många företag i branschen, har vi en djup och bred kunskap om upplageredovisning och revision/kvalitetssäkring av upplaga. Varje år ger vi också ut PwC Media Outlook.

Lanseringen av PwC:s Medieintyg är ett led i vår satsning på mediabranschen, en bransch i mycket stark förändring. Internationellt har vi arbetat med liknande frågor under lång tid, bland annat med kvalitetssäkring av omröstningen för Oscarsgalan varje år. Genom att kombinera branschkompetens med specialister inom revision och datakvalitet kan vi erbjuda oöverträffad bredd och djup i kvalitetssäkringar.

PwC:s Medieintyg har startat med Aftonbladet som är pilotkund. Samtal med andra utgivare pågår löpande.

Ladda ner

Medieintyg 2013

Medieintyg 2012

Medieintyg 2011

Frågor och svar

Varför har PwC valt att redovisa och revidera upplagesiffror?

PwC har lång erfarenhet av att arbeta med kunder inom medieindustrin i Sverige och internationellt. Ett exempel är att vi årligen utkommer med Media Outlook. Vi har som revisorer och rådgivare för många företag i branschen skaffat oss en djup och bred kunskap om upplageredovisning och revision/kvalitetssäkring av upplaga. Vi ser detta som en naturlig utveckling av vårt arbete inom ”business assurance” och genom att kombinera vår branschkompetens med våra specialister som arbetar med datakvalitet uppnår har vi en oöverträffad bredd och djup i vår kvalitetssäkring.

Vad skiljer PwC:s upplagemätning från TS?

Vad vi kan se är att PwC:s definitioner generellt medför att tidningarna får en lägre upplaga, jämfört med TS. Det beror bland annat på att vi har en annan definition av begreppet fullt betalda exemplar. PwC:s mätning utgår från ett antal enkla definitioner av upplaga med renodlade begrepp för fullt betalda exemplar respektive rabatterade exemplar och friexemplar. Enligt vår uppfattning ger dessa definitioner en transparent mätning som är enkel att förstå för mottagaren.

Finns det några fördelar respektive nackdelar med PwC:s sätt att mäta?

Det vi sett hittills är att en transparent hantering av fullpris, rabatterat pris och friexemplar ger en mätning som är enkel att förstå för mottagaren. Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi även att vår mätning fokuserar på de tidningar som säljs till fullt pris till slutkund. Detta ser vi som ett modernt transparent sätt att mäta, vilket stödjer en hållbar utveckling i branschen. Å andra sidan kan det upplevas som en nackdel att mätningen generellt ger en lägre redovisad upplaga jämfört med TS mätning.

Hur många mäter enligt PwC:s metod? 

Hittills Aftonbladet och Ålandstidningen. Vi har inte så aktivt kommunicerat till branschen i övrigt att vi utför denna typ av granskningar och redovisningar. Vi bedömer att en mer transparent redovisning kommer att efterfrågas i branschen, som ett komplement till nuvarande mätning.

Hur ser regelverket ut, enligt vilket ni mäter? 

Vi har ett relativt enkelt regelverk som står på egna ben, men utgår naturligtvis från etablerade definitioner och begrepp i branschen. Det medför att det, vad avser definitioner, i grunden har stora likheter med TS bestämmelser. PwC:s regelverk har en egen definition av fullt betalda exemplar samt att den digitala upplagan kan särredovisas. Kontakta oss för mer information avseende regelverket.
 

Vad är PwC:s Media Outlook? 

Global Entertainment & Media Outlook är en av PwC:s mest omfattande rapporter. Det är en omfattande källa för global analys av consumer/end-user och advertising spending. Rapporten täcker in tolv delsegment inom branschen och hela 48 länder, och ger historisk data och prognoser för flera år framåt. Den gör det enkelt att jämföra den regionala tillväxten och konsumenternas och annonsörernas köpkraft.

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 25

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 17

Följ oss i sociala medier