Metal & Mining

2007-11-21

Ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna med erfarna specialister

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står idag inför en rad intressanta utmaningar. Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver att aktörerna möter den ökade efterfrågan på råvarorna både från inarbetade och nya marknader. 

En välmeriterad branschspecialist som partner

I vårt branschteam följer erfarna branschspecialister utvecklingen genom att kontinuerligt engagera sig i frågor som är viktiga för industrin.  Vi har ett aktivt samarbete med både större och mindre aktörer inom den svenska och globala marknaden. Det innebär också att vi har kompetens och erfarenhet från vårt internationella nätverk.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Energi och Climate Change
  • Redovisning
  • Revision
  • Värdering och strategi
  • Finansiering
  • Riskhantering
  • Skattefrågor
     

Vilka utmaningar står du och ditt företag inför? Vill du veta mer om hur vi ser på kommande trender och förändringar? Eller vill du veta mer om strategiska lösningar från olika perspektiv? Kontakta oss.
 

Det här händer i gruv- och metallbranschen

Aktörer inom gruv- och metallbranschen står i dag inför en rad intressanta utmaningar. Ökad efterfrågan från nya marknader och fortsatt stark efterfrågan på råvaror bidrar till en marknad i förändring. Inom prospektering är det många aktörer som söker kapital eller står inför emissioner. Det kräver trovärdiga värderingar av fyndigheter. Det är också en bransch som kräver specialiserade och anpassade tjänster.

Gruvbranschen i övrigt är i dag expansiv där strategisk riskhantering blir allt viktigare. Branschen ställs också inför utmaningar som rör området energi. Gruvdrift och produktion är energikrävande branscher och det kommer att krävas nya lösningar framöver för att möta framtidens krav.

Kontakta oss

Eva Carlsvi

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 45

Följ oss i sociala medier