En jämförelse av boendelösningar för nyanlända under etableringstiden

2018-04-09

Nyanlända på en gata i Sverige betraktar bosättningslagen från 2016

I mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft, som innebär att kommunerna bär ansvaret att ordna bostäder åt alla nyanlända som anvisas dem via Migrationsverket. I de flesta kommuner råder det stor bostadsbrist och allt fler kommuner söker därför möjligheten att hyra bostäder eller del av bostäder för sociala ändamål från privatpersoner – en bostadslösning som blir ännu viktigare för kommuner utan egna bostadsbolag. Men hur bra är egentligen lösningen ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv? 

Nacka kommun (tillsammans med kommunerna Värmdö, Nynäshamn, Tyresö och Sollentunahem) har drivit ett projekt som finansierats av Länsstyrelsen med syfte att komma fram till metoder och rutiner som underlättar arbetet med att hyra in bostäder för nyanlända via privatpersoner. I detta projekt har vi fått i uppdrag utforska värdefulla perspektiv av privatinhyrningar.

En del av PwC:s uppdrag har handlat om att jämföra privatinhyrning som lösning för att anskaffa bostäder med andra vanliga lösningar. En jämförande analys har gjorts av såväl kvalitativa som kostnadsmässiga parametrar, där privatinhyrning jämförs med att anskaffa bostäder genom moduler, allmännyttan, kommersiella fastighetsaktörer samt köp av bostadsrätter.

Vi kan utifrån studien konstatera att privatinhyrning på flera sätt framstår som ett bra alternativ när det gäller bosättning av nyanlända under etableringstiden. Dock visar sig privatinhyrning vara en mer komplex och kostsam process för kommunen vilket bör tas i beaktande. Likaså är inte privatinhyrning ett särskilt långsiktigt hållbart alternativ för varken målgruppen nyanlända eller andra socialt utsatta grupper i samhället.

Vår uppfattning är att privatinhyrning bör utgöra ett komplement i kommunernas arbete med bosättning av nyanlända, och att flera olika boendelösningar kommer att behöva användas.

Kontakta oss

Henrik Fagerlind

Rådgivare, Kommunal Sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 70

Följ oss i sociala medier