E-förvaltning – en öppen, effektiv och rättssäker digital förvaltning

En välfungerande offentlig förvaltning kännetecknas av öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet. Ett målmedvetet arbete med e-förvaltning ger därför möjlighet till en långsiktigt hållbar tillväxt.
 

Bristande effektivitet är ett slöseri med resurser samtidigt som det försämrar kvalitén i välfärden och försvagar Sveriges, den egna regionens eller kommunens konkurrenskraft gentemot omvärlden i tävlan om nya investeringar. Därför är det viktigt att ta vara på de möjligheter som ett målmedvetet arbete med e-förvaltning innebär.

Vad är e-förvaltning?

E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

PwC guidar till en framgångsrik e-förvaltning

PwC är offentlig sektors guide till en framgångsrik e-förvaltning. Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa er att öka öppenheten, effektiviteten och rättssäkerheten i er verksamhet. Från att ta fram en gemensam målbild och strategi för e-förvaltning till att utveckla verksamheten och leda förändringsprocesser. En viktig framgångsfaktor är att inte låta sig begränsas av ett internt perspektiv, utan också se till det stora paradigmskiftet som sker i samhället – det som vi vill kalla e-samhället.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig till en bättre e-förvaltning, kontakta oss!
 

Öppen data

Rapport från PwC: Ökad tillgänglighet på ”öppna data”* skapar tillväxt, främjar demokratin och minskar korruption

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier