Den tredje generationens e-förvaltning

e-förvaltning

Mycket har hänt sedan den offentliga sektorn började använda informations- och kommunikationsteknik för att förbättra sina egna rutiner och service till medborgarna. I dag står vi mitt i ett paradigmskifte till den tredje generationens e-förvaltning. Den innebär en ny syn på förvaltningsutvecklingen där målet är en behovsstyrd och mer flexibel förvaltning som genom öppenhet och tillgänglighet maximerar nyttan för hela samhället.

För att förverkliga den tredje generationens e-förvaltning, där även företag och organisationer kan vara med och utveckla tjänster med offentliga data eller e-tjänster som grund, krävs det att den offentliga förvaltningen blir bättre på att samverka med sin omvärld. Myndigheters information och e-tjänster måste kunna tillhandahållas i standardiserade format. Insynen i beslutsprocesser måste förbättras och nya innovativa sätt att involvera medborgare och företag i dessa processer behöver utvecklas.

E-samhällets utveckling driver förändringen av e-förvaltning

Den nya tekniken driver ökade krav på tillgänglighet, effektivitet och transparens. Samtidigt möjliggör den nya tekniken nya arbetssätt som utmanar den förvaltningstradition som sedan länge finns i Sverige. Några av e-samhällets drivkrafter är:

  • Kreativa medborgare - är mer pålästa och ställer högre krav på välfärdssystemet
  • Nytt kommunikationslandskap - Den sociala webben ändrar förutsättningarna för företag, myndigheter och medborgare
  • Begränsade resurser - ett ökat behov av att producera högre kvalitet till lägre kostnader

En framgångsrik e-förvaltning i den offentliga sektorn behöver ta hänsyn till och utnyttja de nya spelreglerna i e-samhället. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig till en bättre e-förvaltning, kontakta oss!

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier