10 goda råd för en mer framgångsrik e-förvaltning

Våra 10 goda råd för att lyckas med e-förvaltning

  • Vision – Det krävs att politiker är med på tåget. Det behövs en vision som enar och visar vägen för utvecklingen. Den kan vara enkel eller omfattande, men det viktiga är att den finns och ger trygghet i organisationen.
  • Ledning och styrning – Högsta ledningen har bestämt sig och tar ansvar för att fatta nödvändiga beslut som behövs i e-förvaltningsutvecklingen. En motiverad och engagerad ledning ger mod att hitta nya arbetssätt.
  • Balans mellan verksamhet och IT – E-förvaltning kräver intern samordning. Ta fram former för beslut, prioriteringar där det finns en balans mellan teknikens möjligheter och verksamhetens behov. Fungerande former kan skapa magi i mötet mellan verksamhet och teknik.
  • Enklare och smartare interna processer – Innan investeringen görs fundera över hur de interna arbetssätten kan bli enklare så du inte tar gamla invanda mönster och bygger in dem i modern avancerad teknik. Kanske ska du inte utveckla en e-tjänst utan göra data tillgänglig för andra som kan utveckla tjänster. Gör nyttoanalyser så att du kan följa och mäta om resultatet blev som du hade planerat.
  • Lyssna på medborgare och företagare - Vilka tjänster underlättar medborgare och företagares vardag? Ta reda på vad de tycker är enkelt och sparar tid, det kanske inte alls är det du trodde. Det gör också att du kan undvika att utveckla tjänster som inte kommer att användas. Ju fler användare desto större nytta och effekt.
  • Förändringsresa – Se till att hela organisationen går från att vara förändringsrädd till förändringsberedd. Fundera över när ni behöver aktualisera er värdegrund. Du kan vara säker på att e-förvaltningsutveckling förändrar organisationen.
  • Dela upp utvecklingen – Du behöver få en överblick över helheten. Men se till att dela upp utvecklingen så att du bygger in flexibilitet. Du får snabbare resultat, men kan också ändra inriktning om det visar sig vara fel. Good enough är en bra princip.
  • Lär och låna av andra – Dra nytta av vad andra har gjort och se hur du kan använda det i din organisation. Du kan spara både tid och pengar. Var noga med vilket värde du vill uppnå om du ska utveckla tillsammans med andra.
  • Vilken är organisationens vanligaste fråga? – Kunskapen finns i organisationen om var de stora volymerna och kostnaderna finns. Börja där eftersom då ger e-tjänsterna nytta både för din verksamhet och också för medborgarna.
  • E-tjänster förändrar kommunikationen – Skapa en organisation där IT, verksamhet och kommunikation samverkar. Vid någon punkt kommer ni behöva ta ställning till att införa samlad kommunikation i ett kontaktcenter. Ta fram en plan för hur kommunikationen och mötet med medborgare och företagare ska utformas – på deras villkor.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig till en bättre e-förvaltning, kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier