Hur kan kommunerna arbeta med långsiktig ekonomisk planering? Träffa PwC:s specialister under våren 2019!

2019-03-12

Henrik Berggren, Susanna Collijn, PwC

PwC på turné: möt Susanna Collijn och Henrik Berggren, specialister inom kommunal sektor.

Kommunsektorn står inför stora investeringar de närmaste åren. Lokaler och anläggningar som byggdes på 70- och 80-talet måste renoveras, samtidigt som man behöver bygga ut skola och äldreomsorg. Men hur ska dessa investeringar finansieras? 

PwC har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) analyserat olika finansieringsformer för hjälpa kommuner som står inför stora investeringar. Nu delar PwC:s Henrik Berggren och Susanna Collijn med sig av dessa råd under en omfattande turné som hålls tillsammans med Dagens samhälle och Svenskt Näringsliv.

– Vi ska tala om långsiktig ekonomisk framförhållning. Vi belyser hur kommunens ambitioner och mål kan anpassas till långsiktiga utmaningar som demografi, snabb tillväxt eller utflyttning, säger Susanna Collijn.

Här kan du träffa Henrik Berggren och Susanna Collijn under vårens turné:

14 mars – Falkenberg
20 mars – Stockholm
27 mars – Malmö
2 april – Jönköping
3 april – Lerum
4 april – Norrköping
9 april – Luleå

Intresserad? Anmäl dig här >>

PwC tillhandahåller rådgivning inom det kommunalekonomiska området. Här ingår allt från kostnadsanalyser och långsiktiga finansiella analyser till strategisk rådgivning kring finansiella mål och god ekonomisk hushållning. 

Utmaningar och möjligheter inom kommunal ekonomi

  • Långsiktig finansiell analys – vilket resultatmål och kommunalskatt är nödvändiga för att finansiera framtidens välfärd?
  • Personal- och kompetensförsörjningsanalys – hur säkerställs morgondagens personalbehov?
  • God ekonomisk hushållning – hur åstadkommer vi uppsatta mål med begränsade resurser?
  • Styrdokument och policys inom ekonomi – för att uppnå både verksamhetsmål och finansiella mål.
  • Verksamhetsstyrning och kostnadsanalyser – hur bör man prioritera och är kommunen effektiv med resurserna?
     

Kontakta oss

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier