Kan kommuner omfördela utgifter för att öka tillväxten?

2018-01-30

shoppinggata i London

Det finns en positiv korrelation mellan ökad andel utgifter på barn- och äldreomsorg och kommuners tillväxt. Det visar en doktorsavhandling av Emelie Värja, PwC Sverige.

Emelie Värja deltog i höstas i den årliga konferensen arrangerad av Internationella institutet för offentlig ekonomi (IIPF) i Japan. Temat för konferensen var finanspolitiska reformer och Värja var på plats för att dela sin kunskap om offentlig ekonomi.

Hon utreder i sin doktorsavhandling om kommuner kan omfördela sina utgifter för att öka tillväxten i skattebasen. Vad hon kan tyda är en positiv korrelation mellan kommunens tillväxt och en ökad andel utgifter för barnomsorg och äldreomsorg.

"Tesen är: om du vet att ditt barn har det bra på förskolan och du vet att dina föräldrar blir väl omhändertagna av äldreomsorgen, då kan du fokusera på ditt arbete, öka din medelinkomst och på så vis öka kommunens tillväxt."

Emelie Värja, PwC Sverige

Ökade inkomster lika med ökad efterfrågan?

I övrigt diskuterades frågor rörande det ökade demografiska trycket som utmanar det nuvarande välfärdssystemet.Det är inte bara i Sverige man kan se den demografiska utvecklingen, andra länder behöver också justera sina skatter och utgifter för att möta efterfrågan som kommer med ekonomisk tillväxt.

Det finns nämligen forskning som visar att ökade inkomster har ett samband med ökad efterfrågan av välfärdstjänster.

Det här betyder att det ökade trycket vi ser bland kommunerna förmodligen kommer att bli ännu högre i och med ökad inkomst.
 

Vilka insikter kan du ta med dig från konferensen till den kommunala sektorn i Sverige?

– Den demografiska utvecklingen vi ser i Sverige i dag med ökad försörjningskvot är inte bara en svensk företeelse, utan flera andra länder står inför samma utmaning.

Det krävs förändringar i skattepolitiken och nya lösningar för att möta den ökande efterfrågan som följer med ökad inkomst och det krävs nya lösningar och en översyn av vad den offentliga sektorn egentligen ska göra.

En annan viktig poäng är att effekten av skulder i den kommunala sektorn på tillväxten beror på hur pass känsliga invånarna är för minskade transfereringar, men också det ekonomiska utrymmet som finns hos kommunerna i dag, som gör att det är möjligt för dem att betala räntekostnaderna utan att de påverkar driften. Det är ett argument för att ha ett finansiellt mål för skuldtak och räntekostnadstak.

Det är viktigt med god ekonomisk hushållning i kommunerna och de finansiella målen som finns i dag bör ses över så att de leder till en hållbar ekonomi på lång sikt.

Kontakta oss

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Emelie Värja

, PwC Sverige

Tel 0729-80 96 08

Följ oss i sociala medier