Biståndshandläggning och biståndsfrågor

Behöver er biståndshandläggning utvecklas?

För att skapa en professionell handläggning av biståndsfrågorna inom kommunen krävs insatser på flera plan och vi kan hjälpa dig med samtliga:

 • Klara ansvarsgränser:
  Vi hjälper dig att klara ut otydligheter i organisationen så att mandat och arbetsuppgifter blir tydliga, till exempel när det gäller att skapa en mer effektiv handläggning eller tydligt arbetsledaransvar.
 • Enhetliga rutiner:
  Vi hjälper dig att skapa genomtänkta rutiner för handläggning och tydliga riktlinjer som underlättar beslut och klargör ansvarsfördelningen.
 • Insikter i ekonomin:
  Vi ser till att du får verktyg och system för att följa upp kostnaderna ur ett beslutsperspektiv likaväl som för verksamhetens ekonomiska status.
 • Kunskap om lagar och föreskrifter:
  Hur uppdaterade är era handläggare när det gäller aktuella domar och allmänna råd? Vi hjälper dig att säkerställa kunskapsutvecklingen inom organisationen.
 • Samverkan:
  Har ni de system och planer för samverkan mellan olika aktörer som krävs för att skapa effektivitet i både handläggning och insatser?

Vill du veta mer? Kontakta PwC:s nätverk för socialtjänsten.

Kontakta oss

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Kommunala uppdragsförfrågningar

Kontakta oss, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier