Maktskifte i kommunen

Rustad för framtidens välfärd?

Novis eller erfaren inom politiken? Är du i behov av ny kunskap och inspiration?

Du som är förtroendevald har en spännande fyraårsperiod framför dig. Som nyvald i politiken är det viktigt att få kunskaper, stöd och stimulans för att klara av uppdraget på bästa sätt och för att det politiska uppdraget ska upplevas som intressant och meningsfullt. För dig som har varit med i politiken sedan tidigare kan det behövas påfyllnad av kunskaper och ny inspiration.

PwC har bred kompetens och stor erfarenhet gällande det politiska området. Vi kan erbjuda en blandning av insatser som stärker din roll som politiskt aktiv och bidrar till en utveckling av förhållningssätt, arbetsmetoder och verktyg.

Vi erbjuder såväl grundläggande utbildningar under hel- eller halvdagar som längre utbildnings- eller utvecklingsprogram.

Läs mer i broschyren Rustad för framtidens välfärd

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier