EKO-frågor - korruption och andra oegentligheter

Kunskap förhindrar korruption

Korruption och andra oegentliga händelser kan bli oerhört kostsamma och minska förtroendet genom negativ publicitet.

Genom att stärka kunskapen kring dessa frågor kan vi hjälpa dig och ditt företag att begränsa riskerna för ekonomiska oegentligheter.

Vi hjälper dig gärna inom nedanstående områden:

  • Analys av risker i verksamheterna, frestelsestrukturer och utarbeta en riskprofil som är anpassad till olika verksamheter
  • Bistå med att utveckla en policy mot oegentligheter och korruption samt ett program för genomförande
  • Utveckla ett system för förebyggande kontroller och stärka kontrollmiljön
  • Utbildning och seminarier

Vår specialistavdelning Forensic kan bistå med kvalificerade utredning av misstänkta korruptionsincidenter.

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier