Förtroendevalda och medborgardialog

Ett tydligt ledarskap ger resultat

Ett tydligt politiskt ledarskap som fortsätter att utvecklas och förbättras är viktigt för att din organisation ska nå framgång. Som förtroendevald är det viktigt att få stöd, stimulans och påfyllning i ditt ledarskap för att kunna utveckla det politiska arbetet.

Vi har en varierad och bred erfarenhet av utvecklingsarbete, ledning och styrning inom kommuner och landsting. Tillsammans med dig utvecklar vi ledarskapet och skapar goda resultat.

Områden vi kan hjälpa till med:

  • Politiskt ledarskap
  • Relationen politiker–tjänstemän
  • Demokratiprojekt
  • Utbildning för nyvalda
  • Utvärdering och utveckling av politiska organisationer

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Rådgivare digital transformation, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier