Personal

Navet i verksamheten – människorna

Personalen är en av de viktigaste tillgångarna i en organisation. Att ta vara på personalens kompetens, erfarenhet och engagemang är viktigt för hela verksamhetens utveckling. Genom strukturerade rutiner kan man säkerställa att all denna kunskap används och sprids inom organisationen.

Vi hjälper dig och din organisation att ta reda på vilka resurser som finns i de mjuka delarna av verksamheten och hur man kan få dessa att samverka för bästa möjliga resultat.

Utmaningar vi arbetar med just nu:

  • Utveckling av ledarskap och medarbetarskap
  • Skapa mervärden genom att omsätta en organisations kunnande i rätt sammanhang
  • Analys av organisationens kultur och de gemensamma värderingarna
  • Synliggöra de osynliga faktorerna som avgör om organisationen ska bli framgångsrik
  • Hantering av tid och tidsanvändning

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Magnus Hultgren

Tel 0709-29 20 93

Följ oss i sociala medier