Kvalitetsutveckling och undersökningar

Bra mätning pekar ut rätt färdriktning

Att mäta effekten av genomförda insatser är ett viktigt instrument för att kunna utveckla organisationen åt rätt håll. Vi hjälper dig att mäta er insats utifrån beprövade metoder och ger sedan konkreta rekommendationer som hjälper er att utveckla verksamheten.

Exempel på utmaningar vi arbetar med just nu:

  • Undersökningsstrategier som stöttar verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
  • Utbildning i undersökningsmetodik – allt från målgruppsdefinitioner, förankring och frågekonstruktion till åtgärdsarbete och uppföljning
  • Genomförande av både enstaka och kontinuerliga undersökningar
  • Utveckling av omvärldsanalysen genom att använda undersökningar.

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Anders Törnqvist

Tel 0709-29 21 65

Följ oss i sociala medier